Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Akademie Jana Amose Komenského Žďár nad Sázav

Školení mzdová účetní personalista

25.9. 2018 - EXEKUCE A JINÉ SRÁŽKY ZE MZDY - PhDr. Dagmar Kučerová

19.10. 2018 - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2019 -  Ing. Luboš Pavlík

9.1. 2019 -  LEGISLATIVNÍ NOVINKY - PhDr. Dagmar Kučerová

18.1. 2019 - ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI - Ing. Miluše Procházková

21. 2. 2019 - AKTUÁLNÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2019 - Bc. Taťána Sojková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXEKUCE A JINÉ SRÁŽKY ZE MZDY

Termín:       úterý 25. září 2018

                    začátek 8 30  hodin, prezence od 8 00

Místo:         VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1

Cena:          1400,- Kč  (nejsme plátci DPH)

                v ceně je zahrnut písemný materiál a oběd

Variabilní symbol pro platbu: 2509

Lektor:       PhDr. Dagmar Kučerová

Témata: 

Výkony rozhodnutí, insolvence, dohody o srážkách ze mzdy, povinnosti zaměstavatele, odpovědnost mzdových účetních, nezabavitelné částky, výpočet srážek, určení jejich pořadí, vyživované osoby, přechod k novému zaměstavateli, více plátců mzdy současně, nemoc zaměstnance, srážky na stravné při exekuci a insolvenci, daňový bonus a roční zúčtování, sledování insolvenčního rejstříku atd. * Vzorové příklady srážek ze mzdy - souběh přednostní a nepřednostní pohledávky dle pořadí, výživné, poměrné uspokojení pohledávek, odstupné apod.   

Při přihlášení emailem: akademiezdar@seznam.cz   uveďte: jméno, příjmení, zaměstnavatel.

                                 Platbu lze provést v hotovosti před zahájením semináře, nebo bankovním převodem na účet č. 9138751/0100 u Komerční banky, variabilní symbol uveden u semináře. Daňový doklad obdržíte při prezenci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2019

Termín:       pátek 19. října 2018

                    začátek 8 30  hodin, prezence od 8 00

Místo:         Budova Hasičské vzájemné pojišťovny, Komenského 1, Žďár nad Sázavou

Cena:          1400,- Kč  (nejsme plátci DPH)

                v ceně je zahrnut písemný materiál a občerstvení

Variabilní symbol pro platbu: 1910

Lektor:       Ing. Luboš Pavlík

Témata: 

Právní normy, zdroje informací: Platné zákonné normy a koordinační nařízení EU, dostupné zdroje informací, kontakty, komunikace, předávání dat. Osobní rozsah zdravotního pojištění: Vznik a zánik pojištění na území ČR, plátci pojistného, výjimky z pojistného stavu (dlouhodobý pobyt v cizině), příslušnost k předpisům, mezinárodní smouvy a koordinační nařízení EU pro posuzování příslušnosti k právním předpisům. * Zaměstnanci a zaměstnavatelé: Definice zaměstnavatele a zaměstnance, výjimky z pojmu zaměstnanec, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, sankce. * Pojistné zaměstnavatelů a zaměstnanců: Příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, další započitatelné příjmy, vyjímky ze započitatelnosti, doplatky do minima, stanovení vyměřovacího základu při souběhu více plátců pojistného. * Příklady z praxe, nejčastější dotazy a odpovědi: Prezentace souboru nejčastěji diskutovaných dotazů, odpovědí a řešených případů. * Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav, tedy na změny platné v průběhu roku 2018 a od 1.1. 2019.   

Při přihlášení emailem: akademiezdar@seznam.cz   uveďte: jméno, příjmení, zaměstnavatel.

                                 Platbu lze provést v hotovosti před zahájením semináře, nebo bankovním převodem na účet č. 9138751/0100 u Komerční banky, variabilní symbol uveden u semináře. Daňový doklad obdržíte při prezenci.

TOPlist