Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Akademie Jana Amose Komenského Žďár nad Sázav

Školení mzdová účetní personalista

23.2. 2018 - AKTUÁLNÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018   - Bc. Taťána Sojková

19.4. 2018 - NA CO DÁT POZOR V PRACOVNĚPRÁVNÍCH PÍSEMNOSTECH - JUDr. Petr Bukovjan

26.4. 2018 - OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR - Mgr. Alice Janáčková

25.9. 2018 - EXEKUČNÍ A JINÉ SRÁŽKY ZE MZDY - PhDr. Dagmar Kučerová

............................................................................................................................................................................................................................................

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018

Termín:      pátek  23. února 2018

                    začátek 8 30  hodin, prezence od 8 00

Místo:         VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1

Cena:          1400,- Kč  (nejsme plátci DPH)

                v ceně je zahrnut písemný materiál a oběd

Variabilní symbol pro platbu: 2302

Lektor:       Bc. Taťána Sojková

Témata:     

· Účast na nemocenském a důchodovém pojištění · Doby pojištění, náhradní doby pojištění, vyloučené doby · Řízení ve věcech důchodového pojištění · Nároky a výplata dávek důchodového pojištění · Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti provádění důchodového pojištění · Evidenční listy - příklady vyplňování.

Při přihlášení emailem: akademiezdar@seznam.cz   uveďte: jméno, příjmení, zaměstnavatel.

                                 Platbu lze provést v hotovosti před zahájením semináře, nebo bankovním převodem na účet č. 9138751/0100 u Komerční banky, variabilní symbol uveden u semináře. Daňový doklad obdržíte při prezenci.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NA CO DÁT POZOR V PRACOVNĚPRÁVNÍCH PÍSEMNOSTECH

Termín:      čtvrtek  19. dubna 2018

                    začátek 8 30  hodin, prezence od 8 00

Místo:         VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1

Cena:          1400,- Kč  (nejsme plátci DPH)

                v ceně je zahrnut písemný materiál a oběd

Variabilní symbol pro platbu: 1904

Lektor:       JUDr. Petr Bukovjan

Témata:     

● Aktuální v pracovněprávní oblasti .

● Jak správně formulovat pracovní smlouvu (podstatné náležitosti; další obvyklá ujednání – zkušební doba a doba trvání pracovního poměru; čemu se raději vyhnout – zpracování povinných osobních údajů, informace), jmenovací dekret (obsahové náležitosti; doprovodná dohoda), dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce (odlišnosti od PS; jak s dobou trvání; ujednání o zrušení; správné vymezení rozsahu práce) a informaci o právech a povinnostech (co konkrétně a do jakých podrobností).

● Jak je to se změnami obsahu pracovní smlouvy – správné pojmenování (dohoda vs. dodatek); kdy je potřeba souhlasu zaměstnance a kdy může zaměstnavatel postupovat samostatně; co konkrétně se mění (rozdíl mezi dočasnou změnou druhu práce a změnou doby trvání pracovního poměru, apod.).

● Jak nechybovat v souvislosti se skončením pracovního poměru – upozornění na nečastější chyby ve vazbě na vytýkací dopisy, upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky, vymezení skutkové podstaty výpovědního důvodu nebo důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru, apod.; co má obsahovat POZ a pracovní posudek.

● Další důležité písemnosti – odvolání z vedoucího pracovního místa (důvody a jejich vymezení, koho lze vlastně odvolat), mzdový a platový výměr (obsah, změny, načasování), dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty (na které hodnoty ji lze vztáhnout, základní pravidla odpovědnosti zaměstnance za schodek).

● Kde písemná forma být nemusí, ale lze ji doporučit – dohoda o práci přesčas nad limity, dohoda o čerpání NV za práci přesčas, pracovní pohotovost, vyslání na pracovní cestu, prokázání překážky v práci, apod.

● Nová výkladová stanoviska AKV (prodloužení zkušební doby, nesplňování předpokladů pro řádný výkon práce, práce přesčas, pružné rozvržení pracovní doby a nepřetržitý odpočinek apod.) a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech (změna doby trvání pracovního poměru, intenzita porušení „pracovní kázně“ a výpověď z pracovního poměru, atd.). 

● Dotazy a diskuse. ● Aktuality ke dni konání semináře.

Při přihlášení emailem: akademiezdar@seznam.cz   uveďte: jméno, příjmení, zaměstnavatel.

                                 Platbu lze provést v hotovosti před zahájením semináře, nebo bankovním převodem na účet č. 9138751/0100 u Komerční banky, variabilní symbol uveden u semináře. Daňový doklad obdržíte při prezenci. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Termín:      čtvrtek  26. dubna 2018

                    začátek 8 30  hodin, prezence od 8 00

Místo:         VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1

Cena:          1400,- Kč  (nejsme plátci DPH)

                v ceně je zahrnut písemný materiál a oběd

Variabilní symbol pro platbu: 2604

Lektor:       Mgr. Alice Janáčková

Témata: 

Úvodní slovo ke GDPR - vývoj ochrany osobních údajů, Obecné nařízení a jeho struktura*  Definice některých pojmů GDPR, působnost, kdo se bude muset Obecným nařízením řídit* Nové přístupy a povinnosti* Co znamená souhlas se zpracováním osobních údajů* Pojem zpravování osobních údajů, zásady zpracování osobních údajů* Správce a zpracovatel*Zabezpečení osobních údajů-porušení zabezpečení* Pověřenec pro ochranu osobních údajů* Práva subjektů údajů a odpovědnost* Předávání osobních údajů do zahraničí* Dozorový úřad, sankce* Právní ochrana* Kamerové systémy* Technického zabezpečení prostor* Spisové služby* Konzultace Úřadu k Obecnému nařízení* Mazání osobních údajů v IT systémech* Kybernetická bezpečnost* Porušení zabezpečení dat* Souhlas se zpracováním osobních údajů-souhlas, odvolání souhlasu, souhlas dítěte * Personalistika* Zdravotní informace zaměstnanců* Práva zaměstnanců* GDPR a IT technologie* Cloud jako outsourcovaná služba   

Při přihlášení emailem: akademiezdar@seznam.cz   uveďte: jméno, příjmení, zaměstnavatel.

                                 Platbu lze provést v hotovosti před zahájením semináře, nebo bankovním převodem na účet č. 9138751/0100 u Komerční banky, variabilní symbol uveden u semináře. Daňový doklad obdržíte při prezenc

TOPlist