Založit webové stránky nebo eShop
 

Akademie Jana Amose Komenského Žďár nad Sázav

Školení mzdová účetní personalista

26.10. 2017 - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018                                                                                   - Ing. Luboš Pavlík

23.11. 2017 -  DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ - ZMĚNY V ROCE 2017 A 2018        - Bc. Taťána Sojková

17. 1. 2018 - ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ  Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2017. ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD 1.1. 2018                                                                    - Ing. Miluše Procházková

19.4. 2018 - VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA SE ZAMĚŘENÍM NA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY - JUDr. Petr Bukovjan

.................................................................................................................................................................................

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018

Termín:      čtvrtek 26. října 2017

                    začátek 8 30  hodin, prezence od 8 00

Místo:         Budova Hasičské vzájemné pojišťovny, Komenského 1, Žďár nad Sázavou

Cena:          1 400,- Kč (nejsme plátci DPH)      

                  v ceně je zahrnut písemný materiál a občerstvení

Variabilní symbol pro platbu: 2602

Lektor:       Ing. Luboš Pavlík

Témata:  · Právní normy zdroje informací: Platné zákonné normy a koordinační nařízení EU, dostupné zdroje informací, kontakty, komunikace, předávání dat.  · Osobní rozsah zdravotního pojištění: Vznik a zánik pojištění na území ČR, plátci pojistného, (dlouhodobý pobyt v cizině), přislušnost k předpisům, mezinárodní smlouvy a koordinační nařízení EU pro posuzování příslušnosti k právním předpisům. Zaměstanci a zaměstnavatelé: Definice zaměstnavatele a zaměstnance, vyjímky z pojmu zaměstnanec, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, sankce. Pojistné zaměstnavatelů a zaměstnaců: příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, další započitatelné příjmy, výjimky ze započitatelnosti, doplatky do minima, stanovení vyměřovacího základu při souběhu více plátců pojistného. Příklady z praxe, nejčastější dotazy a odpovědi: Prezentace souboru nejčastěni diskutovaných dotazů, odpovědí a řešených případů. Výklad bude zaměřen na aktuální leislativní stav, tedy na změny platné od 1.1. 2018

Informace:       Polednová Irena, mob. 732 184 041

Při přihlášení emailem: akademiezdar@seznam.cz   uveďte: jméno, příjmení, zaměstnavatel.

                                 Platbu lze provést v hotovosti před zahájením semináře, nebo bankovním převodem na účet č. 9138751/0100 u Komerční banky, variabilní symbol uveden u semináře. Daňový doklad obdržíte při prezenci.

.................................................................................................................................................................................

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ, ZMĚNY V ROCE 2017 A 2018

Termín:      čtvrtek 23. listopadu 2017

                    začátek 8 30  hodin, prezence od 8 00

Místo:         VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1

Cena:          1400,- Kč (nejsme plátci DPH)      

                  v ceně je zahrnut písemný materiál a oběd

Variabilní symbol pro platbu: 2311

Lektor:       Bc. Sojková Taťána

Témata: · Aktuality ke dni konání semináře, informace o připravovaných změnách. · Okruh pojištěných osob. ·  Účast na nemocenském a důchodovém pojištění. · Dávky důchodového pojištění - podmínky nároku a výplaty.  · Výdělečná činnost poživatelů důchodu v kombinaci s důchodem.  · Řízení ve věcech důchodového pojištění. · Dokládání žádosti o dávku důchodového pojištění.  · Diskuse, dotazy a příklady z praxe.

Informace:       Polednová Irena, mob. 732 184 041

Při přihlášení emailem: akademiezdar@seznam.cz   uveďte: jméno, příjmení, zaměstnavatel.

                                 Platbu lze provést v hotovosti před zahájením semináře, nebo bankovním převodem na účet č. 9138751/0100 u Komerční banky, variabilní symbol uveden u semináře. Daňový doklad obdržíte při prezenci.

............................................................................................................................................................................................................................................

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2017. ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD 1.1. 2018

Termín:      středa  17. ledna 2018

                    začátek 8 30  hodin, prezence od 8 00

Místo:         VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1

Cena:          1400,- Kč  (nejsme plátci DPH)

                v ceně je zahrnut písemný materiál a oběd

Variabilní symbol pro platbu: 1701

Lektor:       Ing. Miluše Procházková, Finanční úřad Brno

Témata:     

Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2017: *Žádost o provedení ročního zúčtování *Náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti *Kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání *Provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR *Povinnosti plátce daně při ročním zúčtování.

Výpočet ročního zúčtování: *Výpočet základu daně *Podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, jakými doklady prokazuje poplatník nárok u plátce daně *Nové podmínky pro odečet příspěvku zaplaceného zaměstnancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření * Změna při uplatnění částky pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění *Podmínky pro odečet úroků zaplacených poplatníkem z úvěrů použitých na bytové potřeby *Další odečty *Výpočet daně *Podmínky pro výpočet slev a daňového zvýhodnění při výpočtu ročního zúčtování *Podmínky pro výplatu ročního daňového bonusu *Prokázání nároku na slevu na invaliditu, na slevy na držitele průkazu ZTP/P, na slevu na studenta.

Informace o nových tiskopisech *Informace o aktuálních změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti účinných od 1.1. 2018 *Dotazy

Informace:       Polednová Irena, mob. 732 184 041

Při přihlášení emailem: akademiezdar@seznam.cz   uveďte: jméno, příjmení, zaměstnavatel.

                                 Platbu lze provést v hotovosti před zahájením semináře, nebo bankovním převodem na účet č. 9138751/0100 u Komerční banky, variabilní symbol uveden u semináře. Daňový doklad obdržíte při prezenci.

 

TOPlist