Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Akademie Jana Amose Komenského Žďár nad Sázav

Školení mzdová účetní personalista

9.1. 2019 -  LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2019 VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ - PhDr. Dagmar Kučerová

18.1. 2019 - ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI - Ing. Miluše Procházková

21. 2. 2019 - AKTUÁLNÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2019 - Bc. Taťána Sojková

14.5. 2019 - AKTUALITY A PROBLÉMY PRACOVNÍHO PRÁVA - JUDr. Petr Bukovjan

28.5. 2019 - CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2019 - Novotná Květoslava 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2019 VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ

Termín:       středa 9. ledna 2019

                    začátek 8 30  hodin, prezence od 8 00

Místo:         VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1

Cena:          1400,- Kč  (nejsme plátci DPH)

                v ceně je zahrnut písemný materiál a oběd

Variabilní symbol pro platbu: 0901

Lektor:       PhDr. Dagmar Kučerová

Témata:    Změny  v daních z příjmů ze závislé činnosti - superhrubá mzda a solidární zdanění, připomenutí změn účinných od roku 2018, nové daňové tiskopisy, nové podrobnější vyjádření GFR k zahrnování nepeněžních příjmů do mzdového listu atd. *Minimální mzda od roku 2019 - změna nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě, mzda při kratším stanoveném a sjednaném týdenním pracovním úvazku, dopad zvýšení minimální mzdy do oblasti daní a zdravotního pojištění. *Vyhlašovaná průměrná mzda pro rok 2019 - zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ, solidární zdanění a vyměřovací základ pro nemocenské pojištění, zvýšení důchodů a zdravotní pojištění placené státem. * Zvýšení limitu pro účast na pojištění zaměstnanců z 2 500 Kč na 3 000 Kč a dopad do praxe (sociální, zdravotní pojištění, zdanění). *Důležité informace ke splatnosti záloh OSVČ a stručně k dalším změnám v placení záloh do roku 2019.  *Náhradní plnění za rok 2019 - průměrná mzda pro účely zákona o zaměstnanosti, zápočet nových nemocenských dávek do odpracovaných hodin pro účely náhradního plnění. *Nové nemocenské dávky (otcovská a dlouhodbé ošetřovné) a ELDP - vyloučené dny a vyloučené doby, ukázka vyplnění ELDP. *Nové redukční hranice pro nemocenské a náhrady mzdy v roce 2019, informace o připravovaných změnách od poloviny roku 2019 - zrušení karenční doby, e-neschopenky, nemocenské dávky a zahraniční zaměstnanci (postup a tiskopisy). *Cestovní náhrady od roku 2019. *Exekuční a insolvenční srážky - nová nezabavitelná částka, informace o připravované novele insolvenčního zákona. Problematické doručování důležitých písemností zaměstnancům do zahraničí a možné změny v doručování po novele zákoníku práce. *Kopírování rodných a oddacích listů pro účely uplatnění slev na daní - aktuální vyjádření institucí. *Informace o dalších připravovaných novinkách z oblasi mzdového účetnictví.

Při přihlášení emailem: akademiezdar@seznam.cz   uveďte: jméno, příjmení, zaměstnavatel.

                                 Platbu lze provést v hotovosti před zahájením semináře, nebo bankovním převodem na účet č. 9138751/0100 u Komerční banky, variabilní symbol uveden u semináře. Daňový doklad obdržíte při prezenci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ MEZD ZA ROK 2018, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2019

Termín:       pátek 18. ledna 2019

                    začátek 8 30  hodin, prezence od 8 00

Místo:         VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1

Cena:          1400,- Kč  (nejsme plátci DPH)

                v ceně je zahrnut písemný materiál a oběd

Variabilní symbol pro platbu: 1801

Lektor:       Ing. Miluše Procházková

Témata:     Podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2018. Žádost o provedení ročního zúčtování. Náležitosti žádosti o provedení ročního zúčtování, forma, lhůta pro podání žádosti. Kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání. Provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR. Povinnost plátce daně při ročním zúčtování. Výpočet ročního zúčtování. Výpočet základu daně. Podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, jakými doklady prokazuje poplatník nárok u plátce daně. Podmínky pro odečet příspěvku zaplaceného zaměstancem na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření. Uplatnění částky pojistného zaplaceného na soukromé životní pojištění. Podmínky pro odečet úroků zaplacených poplatníkem z úvěrů použitých na bytové potřeby. Další odečty. Výpočet daně. Podmínky pro uplatnění slev na dani. Uplatnění slevy na manžela/manželku. Prokázání nároku na slevu na invaliditu, na slevy na držitele průkazu ZTP/P, na slevu na studenta. Sleva na umístění dítěte, podmínky pro její uplatnění za rok 2018. Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Podmínky pro výplatu ročního daňového bonusu. Informace o aktuálních změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti účinných od 1.1. 2019. Dotazy

Při přihlášení emailem: akademiezdar@seznam.cz   uveďte: jméno, příjmení, zaměstnavatel.

                                 Platbu lze provést v hotovosti před zahájením semináře, nebo bankovním převodem na účet č. 9138751/0100 u Komerční banky, variabilní symbol uveden u semináře. Daňový doklad obdržíte při prezenci.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ, AKTUÁLNÍ ZMĚNY V ROCE 2018 A 2019

Termín:       čtvrtek 21. února 2019

                    začátek 8 30  hodin, prezence od 8 00

Místo:         VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1

Cena:          1400,- Kč  (nejsme plátci DPH)

                v ceně je zahrnut písemný materiál a oběd

Variabilní symbol pro platbu: 2102

Lektor:       Bc. Tatána Soková

Témata:    Přehled aktuálních právních předpisů v oblasti důchodového pojištění, včetně změn. *Důchodový věk, doby pojištění, náhradní doby pojištění - před rokem 2018 a po roce 2018. *Prokazování dob důchodového pojištění, chybějící doba pojištění - jak lze řešit? *Druhy důchodů. Výhodnost a nevýhodnost tzv. předčasných důchodů, výpočet. *Důchody podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. *Výdělečná činnost poživatelů důchodů v kombinaci s důchodem. Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění. *Evidenční listy důchodového pojištění. Aktuality ke dni konání semináře. Informace o posledních změnách. *Diskuse, dotazy a příklady z praxe.

Při přihlášení emailem: akademiezdar@seznam.cz   uveďte: jméno, příjmení, zaměstnavatel.

                                 Platbu lze provést v hotovosti před zahájením semináře, nebo bankovním převodem na účet č. 9138751/0100 u Komerční banky, variabilní symbol uveden u semináře. Daňový doklad obdržíte při prezenci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALITY A PROBLÉMY PRACOVNÍHO PRÁVA

Termín:       úterý 14. května 2019

                    začátek 8 30  hodin, prezence od 8 00

Místo:         VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1

Cena:          1400,- Kč  (nejsme plátci DPH)

                v ceně je zahrnut písemný materiál a oběd

Variabilní symbol pro platbu: 1405

Lektor:       JUDr. Petr Bukovjan

Témata:   Co nového se děje v pracovněprávní legislativě (zrušení karenční doby? velká novela zákoníku práce? apod.) *Opakující se chyby v pracovněprávní praxi (pracovní poměr na dobu určitou, vymezení soustavného méně závažného porušení pracovní kázně, rozsah práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, omezení práce přesčas, výpočet, čerpání a krácení dovolené, pracovní volno při překážkách v práci, pracovnělékařské prohlídky, atd. *Aktuální judikatura a stanoviska v pracovněprávní oblasti.

Při přihlášení emailem: akademiezdar@seznam.cz   uveďte: jméno, příjmení, zaměstnavatel.

                                 Platbu lze provést v hotovosti před zahájením semináře, nebo bankovním převodem na účet č. 9138751/0100 u Komerční banky, variabilní symbol uveden u semináře. Daňový doklad obdržíte při prezenci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2019

Vhodné pro účetní, pokladní, vedoucí pracovníky (pro všechny typy organizací)

Termín:       úterý 28. května 2019

                    začátek 8 30  hodin, prezence od 8 00

Místo:         VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1

Cena:          1400,- Kč  (nejsme plátci DPH)

                v ceně je zahrnut písemný materiál a oběd

Variabilní symbol pro platbu: 2805

Lektor:       Novotná Květoslava

Témata:  Směrnice pro poskytování cestovních náhrad - podle typu organizace. *Organizační struktura účetní jednotky, oběh účetních dokladů, účetní doklady podle zákona o EET, podpisové vzory, příkazy k pracovní cestě, stanovení podmínek. *Definice pojmů *Pracovní cesta, místo výkonu práce, pravidelné pracoviště, tuzemská pracovní cesta, zahraniční pracovní cesta, poskytování a vyúčtování záloh, paušalizace náhrad. *Valutová pokladna. Směny korun na valuty, zálohy na zahraniční pracovní cesty, vyúčtování zahraničních pracovních cest. *Aktuální sazby podle vyhlášky, které stanovují sazby stravného při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, ceny PHM a sazby základní náhrady za používání motorových vozidel. Příklady výpočtu náhrad v tuzemsku a v zahraničí. Dotazy diskuse.

Při přihlášení emailem: akademiezdar@seznam.cz   uveďte: jméno, příjmení, zaměstnavatel.

                                 Platbu lze provést v hotovosti před zahájením semináře, nebo bankovním převodem na účet č. 9138751/0100 u Komerční banky, variabilní symbol uveden u semináře. Daňový doklad obdržíte při prezenci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
TOPlist