Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Akademie Jana Amose Komenského Žďár nad Sázav

Školení mzdová účetní personalista

 

23.10. 2019 - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2020 - Ing. Luboš Pavlík

20. 11. 2019 - NOVINKY ZE MZDOVÉ ÚČTÁRNY -  PhDr. Dagmar Kučerová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2020

Termín:      středa 23. 10. 2019

                    začátek 8 30  hodin, prezence od 8 00

Místo:         Hasičská pojišťovna, Komenského 1, Žďár nad Sázavou

Cena:          1400,- Kč  (nejsme plátci DPH)

                v ceně je zahrnut písemný materiál a oběd

Variabilní symbol pro platbu: 23102019

Lektor:  Ing. Luboš Pavlík     

 

Témata:   

*Změny a novinky platné pro rok 2020. Vývoj a změny legislativy výběru pojistného, novinky pro rok 2020. Právní normy, zdroje informací. Platné zákonné normy a koordinační nařízení EU, dostupné zdroje informací, kontakty, komunikace, předávání dat. Osobní rozsah zdravotního pojištění. Vznik a zánik pojištění na území ČR, plátci pojistného, vyjímky z pojistného stavu (dlouhodobý pobyt v cizině), příslušnost k předpisům, mezinárodní smlouvy a koordinační nařízení EU pro posuzování příslušnosti k právním předpisům. *Zaměstnanci a zaměstnavatelé. Definice zaměstnavatele a zaměstnance, vyjímky z pojmu zaměstnanec, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, sankce. *Pojistné zaměstnavatelů a zaměstnanců. Příjmy zahrnované do vyměřovacího základu, další započitatelné příjmy, výjimky ze započitatelnosti, doplatky do minima, stanovení vyměřovacího základu při souběhu více plátců pojistného. *Příklady z praxe, nejčastěší dotazy a odpovědi. Prezentace souboru nejčastěji diskutovaných dotazů, odpovědí a řešených případů. Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav, tedy na změny platné v průběhu roku 2019 a od 1.1.2020.

 

LEGISLATIVNÍ NOVINKY ROKU 2020 V MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ

Termín:      středa 20. 11. 2019

                    začátek 8 30  hodin, prezence od 8 00

Místo:         VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1

Cena:          1400,- Kč  (nejsme plátci DPH)

                v ceně je zahrnut písemný materiál a oběd

Variabilní symbol pro platbu: 20112019

Lektor:  PhDr. Dagmar Kučerová     

Témata:   

*Minimální a zaručená mzda *Redukční hranice a náhrada mzdy *Zálohy na socilální pojištění pro OSVČ, maximální vyměřovací základ pro zaměstnance, příjem zakládající účast na pojištění, dobrovolná účast na nemocenském pojištění a další. *Zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ, minimální vyměřovací základ pro zaměsnance, zdravotní pojištění placené státem, OBZP atd. *Exekuční a insolvenční srážky - nezabavitelná částka, připomenutí nejdůležitějších změn od roku 2019 v nařízení vlády o nezabavitelných částkách a v insolvencích zaměstnanců. *Cestovní náhrady - zahraniční cestovní náhrady, aktuální sazby stravného u tuzemských cestovních náhrad, základní náhrada a průměrná cena pohonných hmot. *Náhradní plnění zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a další. *Praktické informace k eNeschopenkám a novinkám v zákoně o nemocenském pojistění pro tok 2020, postup zaměstnavatele, žádosti o zasílání notifikací atd. *Připomenutí změn zákona o daních z příjmů (daňový balíček) a možné změny pro další období. *Připravované legislativní změny a právní výklady aktuální k datu konání semináře.

Při přihlášení emailem: akademiezdar@seznam.cz   uveďte: jméno, příjmení, zaměstnavatel.

                                 Platbu lze provést v hotovosti před zahájením semináře, nebo bankovním převodem na účet č. 9138751/0100 u Komerční banky, variabilní symbol uveden u semináře. Daňový doklad obdržíte při prezenci.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TOPlist